0%

ბელა ანანიძე

ხელოვანის პორტრეტი

„თავისუფლება სიცოცხლეზე მეტია!“

ნამუშევრები

,,ფუფალა და შიოლა“, ქაღალდი, აკრილი, 37X24, 2022

,,აღდგომა“, ქაღალდი, აკრილი, 21X15, 2022

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი