0%

ხელოვან ქალთა ციფრული გამოფენის კვირეული 2023

პლატფორმა პროფესიონალი, მოყვარული და სტუდენტი ხელოვანი ქალებისათვის

წლევანდელი გამოფენის პრიორიტეტებია:

  • გრაფიკული ხელოვნება (ნაბეჭდი ნამუშევრები, ნახატი, მონოტიპია; მასალა – ტუში, ფანქარი, პასტელი, აკვარელი, გუაში)
  • ციფრული ხელოვნება /კომპიუტერული გრაფიკა
  • ცალკე სექცია დაეთმობა პროფესიული სახელოვნებო სასწავლებლების სტუდენტების ნამუშევრებს ზემოთ აღნიშნულ მედიებში

ციფრულ გამოფენაში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა:

  • სრულად შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმის ყოველი პუნქტი
  • მოკლე ტექსტი („მოგვიყევით თქვენს შესახებ“. სასურველია, ესსეს ფორმა)
  • ნამუშევრ(ებ)ის ხარისხიანი ფოტოები (მაქსიმუმ 3)

*** კონკურსში არ განიხილება სასუვენირო ხასიათის და ტირაჟირებადი ნამუშევრები

რეგისტრაცია

1
პირადი ინფორმაცია
2
დეტალური ინფორმაცია
3
ნამუშევრები

თუ არ გაქვთ სოც ქსელი შეგიძლიათ ცარიელი დატოვოთ ველი

გამოფენაში მონაწილეობისათვის ატვირთეთ 3 (სამი) ნამუშევარი და მოყევით ნამუშევრის შესახებ (არა უმეტეს 600 სიტყვისა). წარმოდგენილი ნამუშევრები უნდა იყოს თქვენს მფლობელობაში.