0%

ბელა ანანიძე

ხელოვანის პორტრეტი

„დედამიწა ჩემი სახლია!“

ნამუშევრები

,,ძილისპირული“, 60x50სმ, ტ. აკრილი, 2016

,,ფუფალა“, 60x30სმ, ტ. აკრილი, 2019.

,,ფუფალა და შიოლა“, 90x40სმ, ტ. აკრილი, 2019

,,ფუფალა“, 60x30სმ, ტ. აკრილი, 2018

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი