0%

ეკატერინე ბადურაშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

„ვხატავ, ასევე, ვარ დამწყები გრაფიკული დიზაინერი. ჩემთვის, ეს ორი პროფესია ძალიან ახლო და საინტერესოა. ამჟამინდელი გამოწვევაა საკუთარი ნამუშევრების გაციფრულება და გარდაქმნა დიზაინში ვფიქრობ, ეს სინთეზი საინტერესო იქნება.“

ნამუშევრები

„მწყემსი", ქაღალდი, ტუში, აკვარელი, 29X21, 2021

„ქაოსი 1“, ქაღალდი, ტუში, აკვარელი, 24X25, 2019

„ქაოსი 2“, ქაღალდი, ტუში, აკვარელი, 24X25, 2019

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, დიზაინის ფაკულტეტი, პლაკატის დიზაინის მიმართულება