0%

ეკატერინე ჟურული

ხელოვანის პორტრეტი

„ვაკეთებ ბატიკას. მიღებული მაქვს მონაწილეობა ბევრ ჯგუფურ გამოფენაში.
ჩემი ნამუშევრები ინახება სხვადასხვა ქვეყნის კერძო კოლექციებში.“

ნამუშევრები

„წითელი ყვავილები“, 42x80სმ, ბატიკა, აბრეშუმი, 2020

„დეკორატიული კომპოზიცია“, 85x20სმ ბატიკა, აბრეშუმი, 2020

პროფესიული გამოცდილება

TSS Academy, Faculty of Decorative and Applied Arts, Textile Design