0%

ეკა კაკაბაძე

ხელოვანის პორტრეტი

ვარ მხატვარი და ასევე უნივერსიტეტში ხატვა -ფერწერის ლექტორი. ზოგადად ვმუშაობდი ფერწერის ყველა ჟანრში .
მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში მოგზაურობამ და ზოგადად გლობალიზაციის ეპოქის გააზრებამ მიბიძგა ახალ პროექტის კონცეფციაზე – აბსტარქციული ნამუშევრების სერიის შექმნისა -რომლებიც წარმოადგენს ზედხედში ურბანული ლანდშაფტების იტერპრეტაციას.
სამყაროს სამგანზომილებიანი მცნება, მისი აღქმა როგორც ერთი მთლიანის და ამავე დროს კავშირი პატარა ნაწილაკებთან, სინათლეებთან, ადამიანებთან. ბალანსი და ურთიერთქმედება კოსმოსთან ,მრავალშრიანი და მთლიანი სამყაროს დაკავშირება მიკრო ნაწილაკებთან.
სამყაროს აღქმა როგორც ერთი მთლიანის და ამავე დროს კავშირი პატარა ნაწილაკებთან, სინათლეებთან, ადამიანებთან.

ნამუშევრები

„წითელი სატელიტური ქალაქი“, 80x100სმ, ტ. ზ., 2019

„სატელიტური ქალაქის სანაპირო“, 80x100სმ, ტ. ზ., 2019

„ზედხედი გაზაფხული“, 80x100სმ, ტ. ზ., 2019

„ზედხედი. ქალაქი ღამით“, 40x50სმ, ტ. ზ., 2020

„პარიზი“, 100x75სმ, ტ. ზ., 2020

პროფესიული გამოცდილება

ი. ნიკოლაძის სახ. სამხატვრო სასწავლებელი; თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი, ფერწერის მიმართულება