0%

თამარი თოდაძე

ხელოვანის პორტრეტი

„ხატვა ჩემთვის ყველაფერია, რადგან თვითგამოხატვის საუკეთესო საშუალებაა. ვფიქრობ, მაქვს საკუთარი ხედვა, ხელწერა და განსაკუთრებული სტილი, რაც ჩემს ნამუშევრებს გამოარჩევს.“

ნამუშევრები

„ნატურმორტი“, 35x58, ბატიკა აბრეშუმზე, 2008

„მზის სხივები“, 51x72, ნატურალური ქსოვილი, 2012

„მონატრება“, 35x35, აბრეშუმის კოკონი, ქსოვილი, ძაფი, 2022

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, დიზაინის ფაკულტეტი, ტექსტილის დიზაინის მიმართულება