0%

თამარ ნინიკაშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

„ჩემთვის მხატვრობა თვითგამოხატვის და ყოველდღიური შრომის პროცესია. ამიტომაც, მნიშვნელოვანია და დიდი ადგილი უჭირავს ჩემს ცხოვრებაში. შთაგონების წყარო შეიძლება იყოს ყველაფერი, რაც ჩემს გარშემოა. ვმუშაობ სახვითი ხელოვნების მიმართულებით.“

ნამუშევრები

„შიშველი“, ტონირებული ქაღალდი, ფანქარი, 100X70, 2020

„ტბა“, ქაღალდი, ფანქარი, 36X24, 2021

„ქალის ზურგი“, ქაღალდი, ფანქარი, 36X24, 2022

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, დიზაინის ფაკულტეტი, მოდელირების მიმართულება