0%

თამარ სამხარაძე

ხელოვანის პორტრეტი

„ვარ ქართველი თვითნასწავლი ხელოვანი. ამჟამად იტალიაში ვცხოვრობ და ვმოღვაწეობ.“

ნამუშევრები

„მწოლიარე“, ციფრული ნამუშევარი, 105X188, 2023

„დეპრესიის ბავშვი“, ციფრული ნამუშევარი, 61X70, 2022

„აზრები“, ციფრული ნამუშევრები, 40X40, 2023