0%

თეა გამხიტაშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

„ჩემი ნამუშევრების უმრავლესობა ფერწერული ტილოებია, თუმცა, ვმუშაობ გრაფიკაშიც, თექასა და ბატიკაში. მქონდა არერთი გამოფენა.“

ნამუშევრები

„აბსტრაქტული ნატურმორტი“, ქაღალდი, აკვარელი, 42X29,7, 2020

„გაზაფხული“, ქაღალდი, აკვარელი, 42X29,7, 2020

„ნატურმორტი“, ქაღალდი, აკვარელი, 42X29,7, 2020

პროფესიული გამოცდილება

ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი