0%

თეონა დვალიძე

ხელოვანის პორტრეტი

„ბავშვობიდან ვხატავ. მიყვარს ხელოვნება და ყველაფერი, რაც შემოქმედებითობას ეხება.“

ნამუშევრები

,,კაფე-1904“, 60x80სმ, ტ. ზ., 2017

,,ჩუმი საღამო“, 75x90სმ, ტ. ზ., 2018

,,დედა“, 35x37სმ, ოფორტი, 2019

პროფესიული გამოცდილება

სტუდენტი, თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი, გრაფიკის მიმართულება, დაზგური გრაფიკის სახელოსნო