0%

თეო ბურკი

ხელოვანის პორტრეტი

„ჩემი ძირითადი სახელოვნებო პრაქტიკა თანამედროვე ფერწერას უკავშირდება და წარმოადგენს აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმისა და ფიგურატიული სტილისტიკის ნაზავს, რომლის კონცეპტუალური ჩარჩოც ორიენტირებულია შემთხვევითი გამოსახულების კვლევაზე და და ციფრულად მანიპულირებული ვიზუალური მასალის ეფემერულ ხასიათზე. იგი ჰიბრიდულად ასახავს ხელქმნილ და ციფრულ სახვით მგრძნობელობას. ჩემი ინტერესის სფეროა თანამედროვე ფერწერა/ხატვა, მოძრავი გამოსახულება და საკურატორო საქმიანობა მულტიდისციპლინარული, მულტიმედია მეთოდოლოგიების გამოყენებით.“

ნამუშევრები

„Exits“, ციფრული კოლაჟი, ციფრული ბეჭვდა ტილოზე, 120X160, 2023

„Babyface“, ციფრული კოლაჟი, ციფრული ბეჭვდა ტილოზე, 120X90, 2023

„Gradient Fill“, ციფრული კოლაჟი, ციფრული ბეჭვდა ტილოზე,120X90, 2023

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია; LUCA School of Arts, ბელგია, ტრანსმედია ფაკულტეტი; University of Arts London UAL/ Central Saint Martins CSM;