0%

იზაბელა გელაშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

„გრაფიკული დიზაინერი და უბრალოდ, ხელოვნებაზე შეყვარებული მხიარული გოგო“

ნამუშევრები

„ველური ბუნება“, Photoshop, 2023

„მთვარის შუქი“, Photoshop, 2023

„მეტროპოლია ნისლში“, Photoshop, 2023

პროფესიული გამოცდილება

ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, ციფრული ინდუსტრიის აკადემია, გრაფიკული დიზაინის მიმართულება