0%

იფსიტა დი

ხელოვანის პორტრეტი

„ვარ ვიზუალური მხატვარი და ხელოვნების პირველი შემსრულებელი ოდიშაში, ინდოეთი. ძირითადად ვმუშაობ ინდური ტაძრის ქანდაკებებზე და ეროვნულ კულტურულ ტრადიციებზე ინდოეთში“.

ნამუშევრები

„შერწყმა“, ქაღალდი, აკვარელი, 38X28, 2021

პროფესიული გამოცდილება

ბალასორის ხელოვნებისა და ხელოსნობის კოლეჯი, ვიზუალური ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამა