0%

ლალი ყეინაშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

ნამუშევრები

„მთვარის სონატა“, 100x150სმ, ხალიჩა, შერეული ძაფი, 1996

"ჯვრის მონასტერი" , ძაფი, 55x78 , 1998

„შემოდგომა“, 100x50სმ, გობელენი, შერეული ტექნიკა, 1992

პროფესიული გამოცდილება

ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი, დაზგური გრაფიკის მიმართულება