0%

ლელა გარდავა

ხელოვანის პორტრეტი

„ძნელია მხატრობას დაარქვა პროფესია. ეს, ალბათ, უფრო ცხოვრებაა, ცალკე გასავლელი გზა, სირთილეებით და პატარ- პატარა სიხარულებით აღსავსე. ძიება და მუდმივი გადააზრება. თამაში და რეალობა ერთმანეთში ირევა, შემდეგ კი იხატება ნახატი, – მრავალი ადამიანისათვის უმნიშვნელო, მაგრამ ჩემთვის, საკუთარი თავის და სამყაროს გაგების, აზროვნების განსაკუთრებულო ფორმა. სასიამოვნოა, ამ პროცესში თანამოაზრეებსაც თუ პოულობ…“

ნამუშევრები

„უსათაურო“, ქაღალდი, გუაში, 15X21, 2023

„აბსტრაქცია“, ქაღალდი, გუაში, 15X21, 2023

„ტყაშმაფა”, ქაღალდი, ფანქარი, 45X30, 2020

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, მხატვარი გრაფიკოსი