0%

ლელა გელეიშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

„ჩემთვის პრიორიტეტულია ზეთის საღებავებით ტილოზე მუშაობა, განსაკუთრებით მიყვარს პლენერები, რეალური სივრცის , გარემოს, ყოფის ასახვა რეალურ დროში-ცოცხალი მომენტის ფერწერული გამომსახველობითი საშუალებებით გადმოცემა
თუმცა ვაკეთებ გრაფიკულ ნამუშევრებსაც მასალაში (ლითოგრაფია, ოფორტი), ასევე აკვარელში. ასევე ვასრულებ ნამუშევრებს აბრეშუმზე ბატიკის საღებავებით.“

ნამუშევრები

„ლოცვა“, 50x40სმ, ტ. ზ., 1991

„ნატურმორტი“, 65x80სმ, ტ. ზ., 2020

„ლიონს-ლა-ფორე“, 100x100სმ, ტ. ზ., 2017

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი, ფერწერის მიმართულება