0%

ლიკა სარიშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

„ვმუშაობ აკრილში, აკვარელში, ბატიკაში. აქტიურად ვმონაწილეობ გამოფენებში, საქართველოში და უცხოეთში. ვეწევი პედაგოგიურ მოღვაწეობას თსს აკადემიაში.“

ნამუშევრები

„ძველი სახლის ისტორია“, ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 35X27, 2022

„პეიზაჟი“, ქაღალდი, აკვარელი, 27X35, 2023

„ქალაქი“, ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 35X27, 2022

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, მედია ხელოვნებისა და დიზაინის ფაკულტეტები, ხის მხატვრული დამუშავებისა და ავეჯის დიზაინის მიმართულება