0%

მაია ნანობაშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

„ხატვის დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი თავად შექმნის პროცესია. თუკი ამ პროცსში სრულად ვიძირები, ვითქვიფები, ვივიწყებ ვინ ვარ, დიდი შემოქმედებითი სუბსტანციის ნაწილი ვხდები, მაშასადამე, ეს პროცესი წარმატებულია. ჩემს მიერ წარმოდგენილი სემუელ ბეკეტის პიესაც ამ მარადიულ თავდავიწყებაზეა, მოუხელთებელ დროსა და სივრცეში.“

ნამუშევრები

„ოჰ, ეს ბედნიერი დღეები“, სემუელ ბეკეტის მიხედვით, სცენა №1, ქაღალდი, შერეული ტექნიკა, 40X60, 2006

„ოჰ, ეს ბედნიერი დღეები“, სემუელ ბეკეტის მიხედვით, სცენა №2, ქაღალდი, შერეული ტექნიკა, 40X60, 2006

„ოჰ, ეს ბედნიერი დღეები“, სემუელ ბეკეტის მიხედვით, სცენა №3, ქაღალდი, შერეული ტექნიკა, 40X60, 2006

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია