0%

მაია ნანობაშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

ნამუშევრები

,,განძი 2“ , 40x53სმ, ტ.ზ., 2020

,,განძი 3“ , 50x60სმ, ტ.ზ., 2020

,,განძი“ სერიიდან „ოქროს საწმისი“, 60x80სმ, ტ.ზ., 2020

,,განძი“ სერიიდან „ოქროს საწმისი“, 50x70სმ, ტ.ზ., 2020

,,შემოდგომის საგა 2 '', 70x72სმ, ტ.ზ. 2021

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი, ფერწერის მიმართულება, თეატრის მხატვრობა