0%

მაკა ზედელაშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

„ვცდილობ, ჩემი შემოქმედება დღევანდელ აუდიტორიასთან კომუნიცირებდეს. პრობლემები, რომლებზეც ვმუშაობ, მაქსიმალურად სხვა რაკურსით დანახული და წარმოჩენილი უნდა იყოს, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გასაგები გახდეს და კიდევ უფრო მეტი კითხვა გააჩინოს. ხელოვანები ხშირად ამბობენ, რომ კითხვების გაჩენა აუცილებელია. მაგრამ, რა კითხვები იქნება, რამდენად ლოგიკური იქნება და რამდენად გამოაფხიზლებს ადამიანს, გაცილებით მნიშვნელოვანია. კითხვებმა უნდა დააფიქროს ადამიანი და სულ სხვა რაკურსით დაანახოს ირგვლივ არსებული პრობლემები. ჩემი შემოქმედება ნამდვილად ბადებს კითხვებს, აჩენს იდეებს და აცოცხლებს ადამიანს.“

ნამუშევრები

„მამალი, როგორც მზის სიმბოლო“, ქაღალდი, აკვარელი, 42X30, 2023

სერიიდან "მამალი, როგორც მზის სიმბოლო" შერეული ტექნიკა, ქაღალდი 42X30. 2022

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი, ფერწერის მიმართულება, ბაკალავრი; მედია ხელოვნების ფაკულტეტი, მულტიმედია დიზაინი, მაგისტრი