0%

მაკა ჯიშკარიანი

ხელოვანის პორტრეტი

„ყველაზე მნიშვნელოვანი საკუთარ თავზე დაკვირვება და საკუთარ თავთან მუშაობაა. ასე მგონია, ნამუშევარი, რომელიც შედგა, არის საკუთარ თავზე გამარჯვება. უფრო მეტის გაკეთება ვიდრე გგონია, რომ შეგიძლია.“

ნამუშევრები

„დილის რუტინა“, 42x30, iPad ნახატი, ნაბეჭდი ქაღალდზე, ლიმიტი 1/12, 2022

„ავტოპორტრეტი“, 30x30 სმ, iPad ნახატი, ნაბეჭდი ქაღალდზე, ლიმიტი 1/12, 2022

„აბაზანა“, 42x30 სმ, iPad ნახატი, ნაბეჭდი ქაღალდზე, ლიმიტი 1/12, 2022

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია