0%

მანანა თავაძე

ხელოვანის პორტრეტი

ნამუშევრები

“სუფრა” 88X85სმ. 2018

“თამაში ბროწეულებით” 88,5X70სმ. 2018

“ჯადოსნური ტყე” 88X86სმ. 2018

“ნატურმორტი მსხლებით” 77X71სმ.2018

“ჭრელი ყვავილები” 85X72სმ. 2018

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, არქიტექტურის ფაკულტეტი, მხატვართა კავშირის წევრი