0%

მანანა სუხიტაშვილი

მხატვრის გაზიარება

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ხელოვანის პორტრეტი

„ვარ თსს აკადემიაში მედიახელოვნების ფაკულტეტთან არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის – ვიზუალური კომუნიკაციის და მედიახელოვნების ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერი. წლების განმავლობაში რეგულარულად ვმონაწილეობდი საშობაო, საშემოდგომო და საგაზაფხულო გამოფენებში.“

ნამუშევრები

“განათებული ცისფერი ანგელოზები“, 60x42სმ, ქაღ. ზეთ. პასტელი, 2021

„სამი ქალის პორტრეტი“, 85x60სმ, ქაღ. ზეთ. პასტელი, 2021

“განათებული ცისფერი ანგელოზი“, 60x42სმ, ქაღ. ზეთ. პასტელი, 2020

„ძველი თბილისი“, 58x30სმ, ქაღ. ზეთ. პასტელი, 2020

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, არქიტექტურის ფაკულტეტი
Scroll to Top