0%

მარინა ჯაფარიძე

ხელოვანის პორტრეტი

„დავამთავრე სამხატვრო აკადემია. ვეწევი პედაგოგიურ საქმიანობას. ვმონაწილეობ გამოფენებში“

ნამუშევრები

„პორტრეტი“, ქაღალდი, გუაში, 40X30,

„პორტრეტი“, ქაღალდი, გუაში, 40X30

„წერო“, ქაღალდი, გუაში, 45X35

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია