0%

მარინა ჯაფარიძე

ხელოვანის პორტრეტი

„დავამთავრე სამხატვრო აკადემია. ვეწევი პედაგოგიურ საქმიანობას. ვმონაწილეობ გამოფენებში“

ნამუშევრები

„პორტრეტი“, ქაღალდი, გუაში, 40X30, 2022

„პორტრეტი“, ქაღალდი, გუაში, 40X30, 2022

„წერო“, ქაღალდი, გუაში, 45X35, 2022

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია