0%

მედეა კასრაძე

ხელოვანის პორტრეტი

„ძირითადად ვმუშობ ზეთის საღებავებით. ჩემს სურათებში უმეტესად გამოვსახავ ირეალურ-წარმოსახვით სამყაროს. ჩემი ნამუშევრები შესრულებულია აბსტრაქტულ-ფიგურატიულ სტილში. რეგულარულად ვმონაწილეობ გამოფენებში, საქართველოში და უცხოეთში.“

ნამუშევრები

„ქართლის მინდვრები“, 45x85, ტილო-ზეთი, 2021

„გაზაფხული შემოსულა“, 65x75, ტილო-ზეთი, 2021

„პეიზაჟი“, 29x39.5, ტილო-ზეთი, 2021

„იდუმალი სამყარო“, 100x120, ტილო-ზეთი, 2020

„გაზაფხული იყო და...“, 170x170, ტილო-ზეთი, 2020

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი, ფერწერის მიმართულება