0%

მზია ლეკიშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

„ხატვა 2 წელია დავიწყე.“

 

 

ნამუშევრები

 „ტყის პეიზაჟი“, 40x50სმ, ტ.ზ., 2021