0%

ნათია ფურცხვანიძე

ხელოვანის პორტრეტი

„ვარ ხატვარი-დიზაინერი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი.“

ნამუშევრები

„სახლი“, 34.5x30სმ, გობელენი, შალი, 2007

„ბაღჩა“, 105,5x85სმ, გობელენი, შალი, 2018

„ყაყაჩო“, 135,5x80სმ, გობელენი, შალი, 2021

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, დიზაინის ფაკულტეტი, მხატვრული ქსოვილის მიმართულება, მხატვრული ქსოვილი და გობელენი; მ. თოიძის ლიცეუმი,