0%

ნანი ბედიაშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

„მეთოჯინე 2000-იანი წლებიდან გავხდი, ნელ-ნელა დავიხვეწე. რამდენიმე თოჯინა საქართველოს თოჯინების მუზეუმში ინახება.“

ნამუშევრები

„ფიფქია და შვიდი ჯუჯა“, 70x60სმ, ცვილი, ქსოვილი, 2006

„შემოდგომა“, 35x65სმ, ცვილი, ქსოვილი, 2014

„ძველი ქართველები“, 70x35სმ, ცვილი, ქსოვილი, 2016