0%

ნანი ფოცხვერაშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

„ჩემი შემოქმედება შემიძლია დავყო ორ ძირითად მიმართულებად. პირველია ფერწერა, – ზეთი, აკრილი, შერეული ტექნიკა, კოლაჟი; მეორე კი, – ჩემს მიერ შექმნილი მიმდინარეობა და ტექნიკა, რომელსაც „მეორე სიცოცხლე“ ვუწოდე, რაც გულისხმობს ცოცხალი მცენარეებით სხვადასხვა ჟანრის „ფერწერული“ ნამუშევრების შექმნას ყოველგვარი საღებავების გარეშე. ანუ მას (მცენარეები), რაც განწირულია უეჭველი სიკვდილისთვის რამოდენიმე კვირასა თუ დღეში, მე ვჩუქნი “მეორე სიცოცხლეს” და ფაქტიურად,  უკვდავებასაც.“

ნამუშევრები

„მძინარე ქალი“, 60x50სმ, დაპრესილი ხე, მცენარეები, 2017

„შემოდგომის ტყე“, 70x90სმ, დაპრესილი ხე, მცენარეები, 2019

„ტყის სული“, 35x50სმ, დაპრესილი ხე, მცენარეები, 2017

პროფესიული გამოცდილება

თსუ, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი, სახვითი ხელოვნება