0%

ნატო თოფურია

ხელოვანის პორტრეტი

„დავიბადე მხატვრების ოჯახში. ვმონაწილეობდი გამოფენებში, ქანდაკების, ფერწერის და გამოყენებით ხელოვნების მიმართულებით. ვაკეთებ საავტორო თოჯინებსაც.“

ნამუშევრები

„ფიქრი“, ქაღალდი, მელანი, 43X30

„სიზმარი“, ქაღალდი, მელანი, 43X30,

„წარსული“, ქაღალდი, აკვარელი, 30X43,

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი, ქანდაკების მიმართულება