0%

ნინო გოგოლიძე

ხელოვანის პორტრეტი

„მე ვარ ახალგაზრდა არტისტი, ჯერ ვსწავლობ. არჩეული არ მაქვს ერთი კონკრეტული
სტილი და ჩემი ნამუშევრები მუდმივი ძიება და ექსპერიმენტებია.“

ნამუშევრები

,,უსათაურო“, 110x100სმ, ტ. აკრილი, 2021

,,უსათაურო”, 48x35სმ, ტ. აკრილი, 2021

“უსათაურო”, 50x60სმ, ტ. აკრილი, 2020

,,უსათაურო”, 60x50სმ, ტ. აკრილი, 2021

,,უსათაურო”, 15x15სმ, მუყ. შერ. ტექნიკა, 2021

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი, ფერწერის მიმართულება, დაზგური ფერწერის სახელოსნო