0%

ნინო ელბაქიძე

ხელოვანის პორტრეტი

„იყო ხელოვანი, – ბედნიერებაა! შეიგრძნო ხელოვნება, ეს დამატებითი ნიჭია. ჩვენს გარშემო თითოეულ დეტალს რომ დავაკვირდეთ, აღმოვაჩენთ ხელოვნების გარკვეულ ელემენტს. ჩემთვის საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ნამუშევრის დაწყებისას კონკრეტულად არ ვიცი, რას დავხატავ, რა ფორმა და გამოსახულება იქნება. მინდობილი ვარ ქვეცნობიერზე, ფუნჯის, კალმის, ფანქრის და თითების მოძრაობაზე, მივყვები მათ რიტმს, მონასმის ხასიათს და ნამუშევარიც თითქოს თავისით იქმნება.“

ნამუშევრები

„ადამიანთა სევდა №1", 50X59, მონოტიპია, ქაღალდი, ტიპოგრაფიის საღებავი, 2019

„ადამიანთა სევდა №2", 57X51, მონოტიპია 2019

„ადამიანთა სევდა №3", 49X57, მონოტიპია 2019

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი, წიგნის დიზაინი და ილუსტრაცია, დაზგური გრაფიკის მიმართულება