0%

ნინო ესაიაშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

„ვარ გრაფიკოსი დიზაინერი. ჩემი შემოქმედება უკავშირდება როგორც დაზგურ გრაფიკას, ასევე ციფრულ მედიას. ნამუშევრებში გადმოცემულია ერთგვარი თამაში ფორმებსა და ფაქტურებს შორის.
ტრადიციული მეთოდების და ციფრული ტექნოლოგიების მეშვეობით ექსპერიმენტები კი, კომპოზიციას ორიგინალურობას და ავთენტურობას სძენს.“

ნამუშევრები

„უდაბნო“, ციფრული ბეჭდვა, 297x420 მმ, 2022

„კარები“, ციფრული ბეჭდვა, 297x420 მმ, 2022

„ზღაპარი“, ციფრული ბეჭდვა, 297x420 მმ, 2023

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი; მოსკოვის სახელმწიფო ტექსტილის უნივერსიტეტი, გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულება;