0%

ნინო თავდუმაძე

ხელოვანის პორტრეტი

„ჩემი მხატვრობის ინსპირაცია ძველი თბილისი აღმოჩნდა…“

ნამუშევრები

„აბსტრაქცია“, 45x30სმ, ტ. აკრილი, 2014

„ვენეცია სალუტე“, 60x50სმ, ტ. ზ., 2017

„ვენეციური ნიღაბი“, 70x50სმ, ტ. ზ., 2016

პროფესიული გამოცდილება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი