0%

ნინო კეშელავა

ხელოვანის პორტრეტი

„ფერწერა, ქანდაკება, გრაფიკა, მუსიკა, ცეკვა, ლიტერატურა – ბავშვობიდან ჩემი განუყოფელი ნაწილია, ჩემთვის ყველაზე კომფორტული სივრცეა და ასეთად რჩება დღემდე… რაც შეეხება ჩემს შემოქმედებას, გამუდმებით ცვლილებებია. ქანდაკებაში, გრაფიკაში მაინტერესებს ფორმის მოძრაობა, სტატიკა, აბსტრაქტული ფორმების რითმი, მათი არქიტექტურა…“

ნამუშევრები

„ანგელოზი“, სერიგრაფია, 57X59, 2007

,,გოგონა პიოვანნას პორტრეტი", ქაღალდი, ფერადი ფანქარი, 45X36, 2021

„მეტამორფოზა 3“, ლითოგრაფია, 39X78, 2009

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი, ქანდაკების და გრაფიკის მიმართულებები