0%

ნინო მიქაბერიძე

ხელოვანის პორტრეტი

“ნინიკო მიქაბერიძე – მხატვარი.”

ნამუშევრები

სერიიდან „კორიდა №1“, 140x150სმ, ტ. შერ. ტექნიკა, 2016

სერიიდან „კორიდა №2“, 140x160სმ, ტ. შერ. ტექნიკა, 2016

სერიიდან „კორიდა №3“, 160x150სმ, ტ. შერ. ტექნიკა, 2016

სერიიდან „კორიდა №4“, 140x150სმ, ტ. შერ. ტექნიკა, 2016

სერიიდან „კორიდა №5“, 80x100სმ, ტ. შერ. ტექნიკა, 2016

პროფესიული გამოცდილება

მხატვარ პედაგოგი – მაგისტრანტი