0%

ნინო სურგულაძე

ხელოვანის პორტრეტი

„ვარ თეატრის და კინოს მხატვარი.“

ნამუშევრები

ესკიზი სპეკტაკლისათვის „როგორც გენებოთ“,

პროფესიული გამოცდილება

ი. ნიკოლაძის სახ. სამხატვრო სასწავლებელი; თსს აკადემია