0%

ნინო სურგულაძე

ხელოვანის პორტრეტი

„ვარ თეატრის და კინოს მხატვარი.“

ნამუშევრები

ესკიზი სპეკტაკლისათვის „როგორც გენებოთ“, ქაღალსი, აკვარელი, 2023

პროფესიული გამოცდილება

ი. ნიკოლაძის სახ. სამხატვრო სასწავლებელი; თსს აკადემია