0%

სოფიო დუნდუა

ხელოვანის პორტრეტი

„ვარ მხატვარი ფერმწერი. ვმუშაობ სხვადასხა მასალაში.“

ნამუშევრები

„ჩიტი“, 10x615სმ, ტ. ზ., 2006

„წითელი პერანგი“, 91x81სმ, ტ. ზ., 2003

„ქვის ანგელოზი“, 103x52სმ, ტ. ზ., 2007

„ქვეყანა“, 84x64სმ, ტ. ზ., 2003

„ისრები“, 79,107x79სმ, ტ. ზ., 2010

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია