0%

სოფიო დუნდუა

მხატვრის გაზიარება

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ხელოვანის პორტრეტი

„ვარ მხატვარი ფერმწერი. ვმუშაობ სხვადასხა მასალაში.“

ნამუშევრები

„ჩიტი“, 10x615სმ, ტ. ზ., 2006

„წითელი პერანგი“, 91x81სმ, ტ. ზ., 2003

„ქვის ანგელოზი“, 103x52სმ, ტ. ზ., 2007

„ქვეყანა“, 84x64სმ, ტ. ზ., 2003

„ისრები“, 79,107x79სმ, ტ. ზ., 2010

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია
Scroll to Top