0%

ქეთევან იმნაძე

ხელოვანის პორტრეტი

„ხატვა და ხელოვნება ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ხატვის დროს მთლიანად  ვერთვები პროცესში, – ტილოზე გადმომაქვს მთელი ემოციები და განწყობები. ჩემი ნამუშევრები არ არის მხოლოდ ნახატები, ისინი ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილებია. ყოველი მათგანი გადმოსცემს და მიყვება თუ როგორ ვგრძნობდი თავს, ან როგორ ხასიაზე ვიყავი მისი შექმნის პროცესში. შთაგონების წყარო, ძირითადად, ჩემი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპია, რომელთაც გარდამტეხი როლი შეასრულეს ან რაიმე მნიშვენლოვანი კვალი დატოვეს ჩემზე.“

ნამუშევრები

„უსათაურო“, 100x80სმ, ტ. ზ., 2020

„უსათაურო“, 100x80სმ, ტ. ზ., 2020

„ფანჯარა“, 210x200სმ, ტ. ზ., 2017

„უსათაურო“, 80x80სმ, ტ. ზ. 2020

„უსათაურო“, 100x80სმ, ტ. ზ., 2020

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია