0%

ქეთი თავდუმაძე

ხელოვანის პორტრეტი

“ჩემი შთაგონების წყაროა ძველი თბილისი და ვენეციაა”

ნამუშევრები

„პეიზაჟი. ვენეცია“, 30x28სმ, ქაღ. შერეული ტექნიკა, 2015

„ვენეცია“, 25x35სმ, ქაღ. ტუში, 2012

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, არქიტექტურის ფაკულტეტი