0%

ქეთო ჩლაიძე

ხელოვანის პორტრეტი

“პანდემიის დროს კერამიკის შესწავლა დავიწყე. მას შემდეგ, კერამიკა გახდა ჩემი ცხოვრების ნაწილი გახდა. თიხასთან შეხება ყველაზე სასიამოვნო და საინტერესო პროცესია. მიუხედავად ხანგრძლივი მუშაობის პროცესისა, შედეგის მიღება ყველაზე სასწაული შეგრძნებაა!“

ნამუშევრები

„დეკორატიული ვაზა“, 31სმ, თეთრი თიხა, ჭიქური, 2022

„ვაზა“, 20სმ თეთრი თიხა, ჭიქური, ჭიქურქვედა საღებავი, გამჭვირვალე ჭიქური, 2022

„პატარა ვაზა“, 10,5 სმ თეთრი თიხა, ჭიქური, რაკუს გამოწვა, 2020

„ვაზა“, 20 სმ თიხა, ჭიქურქვედა საღებავი, გამჭვირვალე ჭიქური, 2022

„დეკორატიული ვაზები“, 25სმ თეთრი თიხა, 2021

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, დიზაინის ფაკულტეტი, გამოყენებითი გრაფიკა.