0%

გუნელ ალიევა

ხელოვანის პორტრეტი

“მე ვარ ხელოვანი ენთუზიასტი, ვარ მისით შეპყრობილი. ჩემო შემოქმედებითი მოგზაურობა დაიწყო 2018 წელს, როდესაც დავიწყე ექსპერიმენტები სხვადასხვა ტექნიკებში, ტრადიციულიდან თანამედროვეს ჩათვლით. გარკვეული დროის შემდეგ ჩემი თავი სწორედ ციფრულ მიმართულებაში ვიპოვე. ჩემი სიყვარული ხელოვნებისადმი სცდება მოყვარულის გატაცებას. ხელოვნება არის თვით განოხატვის საუკეთესო შესაძლებლობა.”

ნამუშევრები

"Café Serche", 254mmx254mm, 3000x3000 pixels, ციფრული ხელოვნება, 2023

"Monets Café", 254mmx254mm, 3000x3000 pixels, ციფრული ხელოვნება, 2023