0%

თამარ გიორგაძე

ხელოვანის პორტრეტი

„ჩემი სახელოვნებო პრაქტიკა ძირითადად კონცენტრირებულია თანამედროვე ფერწერაზე, გრაფიკასა და ვიდეო-მედიებზე, რომელიც იცვლის საზღვრებს ფიგურატიულ და აბსტრაქტულ ფორმებს შორის. ჩემი პოეტური ესთეტიკა მკაფიოდ განსაზღვრულ ფერთა პალიტრას გეომეტრიულად სტრუქტურირებულ კომპოზიციებად აქცევს. როგორც ვიზუალური არტისტი, აქტიურად ვმონაწილეობ სხვადასხვა პროექტებსა და გამოფენებში.“

ნამუშევრები

„რაღაც ხდება №1“, ქაღალდი, ფერადი ფანქრები, 29,7X42, 2022

„რაღაც ხდება №2“, ქაღალდი, ფერადი ფანქრები, 29,7X42, 2022

„რაღაც ხდება №3“, ქაღალდი, ფერადი ფანქრები, 29,7X42, 2022

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია; , LUCA School of Arts, ბრიუსელი, ტრანსმედია ფაკულტეტი