0%

თამარ აიდარაშვილი-წეროძე

ხელოვანის პორტრეტი

მე, თამარ აიდარაშვილი წეროძე მიმაჩნია, რომ ჩემი გამოცდილება და ცოდნა ამ სფეროში , რომელიც განვითარდა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ტანსაცმლის მოდელირების ფაკულტეტზე სწავლისას 1979-1984 წლებში და შემდეგში შემოქმედებითი მოღვაწეობით ტექსტილთან დაკავშირებით, კერძოდ ბატიკა, დაჩითვა, ქვილთი, თექა, ქარგვა იმსახურებს ყურადღებას, რადგანაც შესრულებულია მხატვრულ და ტექნიკურ დონეზე.

ნამუშევრები

„სუფრა“, 150x200სმ, ბამბაზე ხელით დაჩითვა, 2019

„ყელსახვევი“, 100x200სმ, ბატიკა აბრეშუმზე, 2018

თექა. 80x120სმ. 2018. თექა დამუშავებული სველი ტექნოლოგიით თუშური აპლიკაციის მეთოდით.

ბატიკის შარფი. 100x200სმ. 2021 წელი. ბატიკის ტექნოლოგია.

„ ქართველი ქალები”, 100x100სმ, ტ. აკრილი, 2021

„გაზაფხული“, 100x80სმ, ტ. აკრილი, 2021

„არგონავტები“, 100x80სმ, ტ. აკრილი, 2019

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების ფაკულტეტი, ტანსაცმლის მოდელირების განყოფილება