0%

მარიამ საათაშვილი

ხელოვანის პორტრეტი

“ამჟამად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯში ვეუფლები ფოტოხელოვანის პროფესიას. თიხის სკულპტურებთან ერთად ვქმნი სიმბოლისტური ჟანრის გრაფიკულ და ციფრულ ნამუშევრებს.”

ნამუშევრები

"ჩემი მხსნელი ჩემი მკვლელია"

"კედლის პირისპირ"

"გაცრეცილი უსასრულობის ჭვრეტა"

პროფესიული გამოცდილება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ხელოვნებათმცოდნეობა თსუ მედიისა და ტელეხელოვნების კოლეჯი-ფოტოგრაფია