0%

ნინო ციციშვილი

მხატვრის გაზიარება

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ხელოვანის პორტრეტი

ნამუშევრები

„ქარში“, კომპოზიცია, 73x24სმ, 68x22სმ, 70x21სმ, მაღალტემპერატურული შამოტი, ფაიფური1988

„ოთხი სტიქია“, კომპოზიცია, წყალი 45x65სმ, ცეცხლი 62x32სმ, ცა 48x54სმ, შავი მიწა, 37x73სმ, გაშამოტებული თიხა, ჭიქურები, შებოლება, 1987

„ოთხი სტიქია“, კომპოზიცია, შავი მიწა, 37x73სმ, გაშამოტებული თიხა, ჭიქურები, შებოლება, 1987

„შემოდგომა“, კომპოზიცია, 34x37სმ, 34x38სმ, 35x4სმ, აღდგენა, ჭიქურები, 1989

„კოსმოსი“, კომპოზიცია, გალაქტიკა 31x40სმ, მთვარე 31x40სმ, 29x49სმ, შებოლება, ჭიქურები, 1990

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების ფაკულტეტი
Scroll to Top