0%

ფოტოგრაფიის საკონკურსო განაცხადის წარდგენა

გამოფენაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია პროფესიონალ და მოყვარულ ფოტოხელოვანს. აპლიკანტს შეუძლია წარადგინოს მხოლოდ საკუთარი ნამუშევრები ნებისმიერ ჟანრში (სავალდებულოა 3 ნამუშევარი)

წარმოდგენილი ფოტონამუშევრები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ფოტოები არ უნდა შეიცავდეს სარეკლამო, ტექსტურ წარწერებს ან გრაფიკულ ელემენტებს, რაც არ წარმოადგენს კომპოზიციის ორიგინალურ ნაწილს. ტექსტის შემცველი ფოტოები მომენტალურად დისკვალიფიცირდება.
მონაწილეობის მსურველი ფოტოგრაფი ვალდებულია, წარმოადგინოს საკუთარი ორიგინალური ნამუშევარი და ფლობდეს საკუთარ ნამუშევრებთან დაკავშირებულ საავტორო უფლებებს; ან საავტორო უფლების მფლობელისგან უნდა ჰქონდეს უფლება, ჩართოს თავისი ფოტოები კონკურსში;

• 2400 პიქსელი დიდი მხარე
• ფორმატი: jpeg 10
• მიბმული პროფილი sRGB ან Adobe 1998

რეგისტრაცია

1
პირადი ინფორმაცია
2
დეტალური ინფორმაცია
3
ნამუშევრები

თუ არ გაქვთ სოც ქსელი შეგიძლიათ ცარიელი დატოვოთ ველი

გამოფენაში მონაწილეობისათვის ატვირთეთ მინიმუმ 3 (სამი) ნამუშევარი და მოყევით ნამუშევრის შესახებ (არა უმეტეს 600 სიტყვისა). წარმოდგენილი ნამუშევრები უნდა იყოს თქვენს მფლობელობაში.